Milletvekili Veli Ağbaba, Çocuk Hapishanelerinde Kapalı Görüş Yerine Tüm Görüşlerin Açık Usulle Yapılması için TBMM’ye Kanun Teklifi Verdi.

Takvim Olay Tarihi: 
14 12 2018

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, çocuk hapishanelerinde uygulanan kapalı görüş uygulamasının kaldırılarak tüm görüşlerin açık usulle yapılması için TBMM’ye kanun teklifi verdi. Teklif gerekçesinde, Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Çocuk Koruma Kanunu uyarınca “çocukların yüksek yararının gözetilmesi” ilkesi hatırlatılarak, çocuk mahpuslara ziyaretlerin kapalı görüş usulü ile yapılmasının bir hak gaspına neden olduğu belirtildi. (yenisoluk.com), #çocuk, #tbmm/milletvekili